• 1
  • 2

El Senyor es la meua força

El Senyor es la meua força,
el Senyor el meu cant.
Ell es la salvació,
en Ell confie y no tinc por.
en Ell confie y no tinc por.